Skład Zarządu

  • Janusz Stępień  - Prezes Zarządu
  • Dawid Stępień   - Prokurent
  • Ariel Stępień   - Prokurent