Governing Bodies

  • Janusz Stępień  - President of the Executive Board
  • Dawid Stępień   - Proxy
  • Ariel Stępień   - Proxy