DETECTIVE AGENCY
ENIGMA - SERVICE Sp. z o.o.


ADDRESS:
62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1A, woj. wielkopolskie, POLAND

Phone: +48 62 766 52 42 , +48 62 766 55 78
Mobile: +48 667 27 27 17

e-mail:enigma@enigmaservice.com